Shiego Tiến

BookMark
1 truyện
  • Long Châu

    Long Châu

    Tác giả:

    Một thanh niên sát thủ bị anh em giết, đạt được hệ thống nhưng hệ thống lại bị hỏng rồi xuyên không đến Hoàng Vũ thế giới. Tại nơi này …